Stage

Begeleiding

De stagebegeleiders, mevrouw M. vd Hatert en, dhr.  E.J. Wilting  gaan op zoek naar een geschikte stageplaats. Zij overleggen met de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden.

Op maandagmorgen hebben de stageleerlingen een gesprek met hun stagebegeleider over hun stage.
De leerling heeft een stageboekje met een weekverslag. De leerling zorgt dat het bedrijf dit invult. Zo kan de leerling gevolgd worden. Ook houdt de stagebegeleider telefonisch contact met het bedrijf en gaat regelmatig op bezoek.

Tijdens ouderavonden komt de stage ter sprake. Als er eerder problemen zijn, kan er met de stagebegeleiders of de stagecoordinatör contact opgenomen worden via school.

Wanneer u vragen heeft omtrent het stage lopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

Ziek/afwezig

Bij afwezigheid op stage is het de bedoeling dat het stagebedrijf en de school op de hoogte worden gebracht.

Stage contract

De school stelt een stagecontract op met het bedrijf en de leerling. In dit stagecontract zijn afspraken over verzekeringen gemaakt.

Stagevergoeding

De leerling krijgt voor het lopen van zijn stage een kleine tegemoetkoming twee keer per jaar. 
De stagebegeleider regelt dit met het stagebedrijf en de leerling.

Stagedagen

Klas 4 en 5 loopt twee dagen in de week stage, op donderdag en vrijdag.

Klas 6 loopt drie dagen in de week stage, de woensdag komt er dan bij.

Snuffelstage 

De leerlingen worden in klas 3 al voorbereid op het stage lopen tijdens het vak sectororiëntatie. Leerlingen die stagevaardig zijn mogen na de herfstvakantie al beginnen met de snuffelstage.

Doel

De stage is in eerste instantie bedoeld om kennis te maken met het werkveld. In klas 6 wordt er gekeken naar mogelijkheid voor een baan na de schoolperiode op De Sprong. Wanneer een leerling een goede werkhouding heeft, is de kans groter om in klas 6 uit te stromen naar werk. Ook op school zal de leerling zijn inzet moeten tonen.

Wajong/WSW

Regelmatig wordt er overlegd met het UWV over leerlingen. Voor sommige leerlingen vragen wij in overleg met de leerling en zijn ouders een Wajong-uitkering aan of WSW.  Zo wordt de mogelijkheid van uitstroom naar werk vergroot.

Jobcoach

Als een leerling werk heeft, kan de school een jobcoach traject aanvragen. Zo kan de leerling vanuit school nog een tijdje begeleid worden.