Aanmelden

Wanneer praktijkonderwijs ?

  1. Schooladvies door basisonderwijs: Praktijkonderwijs. 
  2. Ouders melden kind aan bij Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen via het Loket Zorgonderwijs, download het formulier hier.
  3. Ouders vullen het aanmeldingsformulier in en kruisen PRO aan op het aanmeldingsformulier.
  4. Het aanmeldingsformulier wordt verwerkt op de praktijkschool.
  5. De praktijkschool vraagt gegevens op bij de basis/ sbo school van herkomst. De orthopedagoog beoordeelt de leerachterstanden en het IQ, ontbreken er gegevens dan wordt de leerling getest.
  6. De Sprong maakt een dossier aan.
  7. Een samenvatting van de dossiergegevens wordt besproken met ouders en na ondertekening en akkoord wordt het aangeboden aan het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen.
  8. Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor het praktijkonderwijs.
  9. De toelaatbaarheidsverklaring wordt verstuurd naar de praktijkschool. 'De praktijkschool stuurt ouders een kopie en een aanmeldingsformulier van Praktijkschool De Sprong


Klik hier om het aanmeldformulier te openen.