Agenda

di 18/12

Studiemiddag

De leerlingen zijn vrij vanaf 11.45 uur.

Voor leerlingen die stage lopen gaat deze dag gewoon door.

De docenten hebben een studiemiddag.