Informatie omtrent mondkapjes

Terneuzen, 2 oktober 2020.  

  

Betreft: mondkapjes   

  

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

  

Gisteren is bekend geworden dat de overheid wil dat in middelbare scholen de leerlingen mondkapjes gaan dragen in de aula en in de gangen van het schoolgebouw.    

Dat gaan wij dus ook verplicht stellen op De Sprong (beide locaties!). Vanaf aanstaande maandag moeten jullie als je naar school komt zorgen voor een mondkapje. Die moet je zelf kopen, als je die nog niet hebt. Zodra je het gebouw inkomt, moet je het kapje dragen. Pas in het lokaal mag je het afdoen. Zodra je het lokaal weer uitgaat, al is het maar voor een toiletbezoek, moet je het mondkapje weer dragen. Het gaat dus om de momenten dat je door de school beweegt. Zit je eenmaal op een stoel in de aula om te eten, dan mag je mondkapje natuurlijk af.  

Ook tijdens de praktijklessen horeca, techniek en zorg worden de mondkapjes verplicht.  Alle andere afspraken blijven ook gelden zoals handen wassen, 1,5 meter afstand en de looprichting in school.  

Op het plein hoef je geen mondkapje te dragen. Op Sprong 1 gaan we een tent plaatsen op het schoolplein, zodat er voor meer leerlingen gelegenheid is om buiten droog onder een afdak te zitten.  

Ondertussen moesten ook de ventilatiesystemen op beide locaties onderzocht worden. De rapportage is deze week binnengekomen. Gelukkig is dit in orde. Gisteren is er ook nog onderhoud gepleegd aan het ventilatiesysteem op Sprong 1 en zijn alle filters vervangen. Ventileren door de ramen open te zetten blijft echter de beste manier. Dit willen we dan ook zo lang mogelijk volhouden. Soms zal het dus frisser zijn in een lokaal dan gebruikelijk. Verzoek om te zorgen dat je een extra trui draagt. Misschien een goede tip om te zorgen voor een extra trui die op school kan blijven in het kluisje?  

Wij zijn ons ervan bewust dat dit alles echt wel wennen zal zijn, maar ik weet zeker dat we dit ook weer kunnen met z'n allen!  
 

Linda Janssen 

Directeur praktijkschool De Sprong