Informatieavond 08 september over schooljaar 2021 - 2022

Terneuzen, juli 2021 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s), en de leerlingen  
van praktijkschool de Sprong  

 

Betreft: Uitnodiging informatieavond. 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
Beste leerlingen, 

 

Het nieuwe schooljaar 2021-202start in week 36. 
De nieuwe schoolgids is binnenkort te vinden op de website van onze school www.praktijkschooldesprong.nl, onder het kopje “over ons”. 
 

Wij willen u bij deze van harte uitnodigen op onze informatieavond. Deze avond is voor alle leerlingen en hun ouders en/of verzorgers en wordt gehouden op woensdag 08 september 2021 van 19:00 tot 20:30 uur. Locatie Sprong 1,  Evertsenlaan 84a.  

Op deze avond maakt u onder andere kennis met de mentoren en vakdocenten. U krijgt uitleg over de inhoud van het lesprogramma en u komt alles te weten over stage, lesaanbod/leerstof en informatie omtrent uitstroom naar werk of studie. 
 
 

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn,  

 

Met vriendelijke groet, 

Team praktijkschool de Sprong