Certificaten

Leerlingen kunnen allerlei cursussen en opleidingen voor certificaten volgen die onderdeel zijn van het lesprogramma of naast het lesprogramma aangeboden worden.  In de regel worden deze cursussen en opleidingen aangeboden als de leerlingen 15/16 jaar oud zijn.

Dit alles staat in het Ontwikkelings Plan van de leerling.

Leerlingen volgen zoveel mogelijk cursussen die afgerond worden met een certificaat. Per sector worden er modules aangeboden.


Cursussen, opleiding voor  Certificaten

 

Cursus heftruckchauffeur

Om opgeleid te worden voor gecertificeerd heftruckchauffeur bieden wij op de Sprong in eerste instantie een voortraject aan waarbij we leerlingen selecteren op inzicht en aanleg om een vorkheftruck te kunnen leren besturen.  We beschikken hiervoor over een eigen heftruck en een bescheiden oefenterrein met beperkte faciliteiten. Na dit traject van 1 jaar of korter te hebben doorlopen bestaat, in beperkte mate, de mogelijkheid om in een reguliere cursus van 6 lesdagen opgeleid te worden tot gecertificeerd heftruckchauffeur. Dit bieden we aan in samenwerking met een erkende verkeersschool. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, dat afgenomen wordt door een officieel aangestelde examinator. Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de leerling het officieel landelijk erkende VVL -certificaat heftruckbestuurder.

 

Cursus beheren van een schoolmagazijn

Deze cursus leidt op tot het certificaat “beheren van een schoolmagazijn”. Voor het werken in een magazijn moet je goederen kunnen ontvangen van de leverancier en kijken of ze in orde zijn: controleren dus. Daarnaast moet je mensen aan de balie kunnen helpen die artikelen willen hebben of gebruiken. Je moet er dus voor zorgen dat je magazijn altijd prima in orde is en voorzien is van voldoende artikelen/gereedschappen enzovoorts. Als magazijnmedewerker moet je ook op de computer kunnen werken om retour- en materiaalbonnen te kunnen maken. Maar ook inventariseren, voorraadbeheer met behulp van de computer komt aan bod. Dit alles leer je in deze cursus.

Kortom deze opleiding is erg veelzijdig en wordt afgesloten met een examen waarbij je een officieel en landelijk erkend certificaat kunt behalen. Deze opleiding, in combinatie met de cursus basisveiligheid en eventueel aangevuld met vorkheftruck biedt volop kansen op werk.

 

Cursus detailmedewerker

Deze opleiding geeft ons aan de hand van theorie en praktijk inzicht in de vele werkzaamheden die plaatsvinden in de detailhandel. Het betreft niet alleen het werken in een supermarkt, maar ook in andere vormen van detailhandel. Het sorteren en op de juiste manier plaatsen van artikelen in de schappen, het spiegelen, het toepassen van het zogenaamde “first in, first out”-principe, als mede een klantgerichte benadering. Dit alles komt aan de orde in deze cursus en wordt toegepast in de praktijk in een echte winkel. Deze cursus wordt afgesloten met een examen, waarbij een officieel certificaat behaald kan worden.

 

Cursus werken in het groen / tuinonderhoud                         

Al vanaf de eerste klas gaan er leerlingen werken in de tuin. Cursus werken in het groen / tuinonderhoud.  De tuin om de school wordt onderhouden, maar ook enkele tuinen van particulieren wordt door de leerlingen van De Sprong onderhouden.

De leerlingen leren onder leiding van een leraar:

  •    Onkruid verwijderen
  •    Gras maaien
  •    Spitten
  •    Zaaien, verspenen en verpotten van planten.

Deze werkzaamheden gebeuren op school maar ook op locatie.

Als een leerling kiest voor het werken in het groen/tuinonderhoud, dan kan er een certificaat gehaald worden.   

Waar kan een leerling met zo’n certificaat aan de slag?

  •    Bij een tuincentrum om bloemen en planten te verzorgen en te verkopen.
  •    Bij een bedrijf voor tuinaanleg om mee te helpen nieuwe tuinen aan te leggen.
  •    Bij de Dethon, waar ook in de plantsoenen gewerkt wordt.
  •    Op een boerderij meehelpen met het werken op het land of het verzorgen van de dieren.

 

Cursus schoonmaken in de groothuishouding                                  

Op praktijkschool De Sprong kun je het certificaat “schoonmaken in de groothuishouding” behalen. Met dit certificaat kun je bij elk schoonmaakbedrijf terecht, want de manier waarop het schoonmaken wordt aangeleerd, is gelijk aan de manier van werken binnen een schoonmaakbedrijf. Iemand uit het bedrijfsleven verzorgt ook een aantal gastlessen.

We doen de theorie op school, maar voor de praktijklessen mogen we de ruimtes van Dethon gebruiken.

n de onderbouw maak je kennis met het vak schoonmaken en aan het eind van de onderbouw maak je de keuze of je in de bovenbouw je certificaat wilt gaan halen.

 

Cursus basisveiligheid (V.C.A.-1)
Op de Sprong bestaat de mogelijkheid de opleiding voor het certificaat Basisveiligheid 1 te volgen. Deze cursus is bestemd voor leerlingen uit de stagegroepen en is gelijk aan de opleiding zoals die ook ‘buitenschools’ gevolgd kan worden, met dit verschil dat onze cursus uitgesmeerd wordt over een veel langere periode.

De mogelijkheid is ontstaan omdat diverse bedrijven waar onze leerlingen stage (gaan) lopen nu al, en zeker in de toekomst, dit om ARBO -technische redenen (gaan) eisen.

Bedrijven dienen te voldoen aan kwaliteitsnormen maar hieruit vloeit automatisch voort dat ook aan werknemers (hogere) eisen worden gesteld.

Met een certificaat Basisveiligheid worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Wij beschouwen het dan ook als Praktijkschool, als een van onze taken om hier op in te spelen.

 

 Cursus werken in de keuken

Als je dat wilt, kun je op De Sprong kiezen voor de training voor het KPC-certificaat “Werken in de keuken”.

In deze training komen veel basisvaardigheden voor het werken in de keuken aan bod. Er wordt geoefend in de beheersing van verschillende snijtechnieken, hygiëne en veiligheid. Deze opleiding is vooral praktijkgericht maar ook theorie hoort daarbij.

Tijdens de les wordt echte vakkleding gedragen.

Aan het einde van de les zorg je met de andere leerlingen ervoor dat de keuken netjes opgeruimd is en schoon wordt achtergelaten, want veilig en schoon werken is heel belangrijk.

 

Horeca, Anders dan niveau 1

In klas 5 kan je kiezen voor de opleiding “Anders dan niveau 1”. Dit is een erkend horecadiploma.

Deze opleiding gaat verder met wat je geleerd hebt bij de training “Werken in de keuken” maar nu wordt vooral getraind op het zelfstandig werken zodat je binnen het bedrijfsleven goed kan functioneren. Dus meer praktijkgerichte handelingen en meer theorie, waaronder sociale hygiëne.

 

Cursus machinale houtbewerking                                                                                         

Leerlingen van praktijkschool De Sprong kunnen kiezen voor de cursus “Machinale Houtbewerking”.

Je krijgt dan veel les in de praktijk over houtbewerking en machines. De theorie is ook belangrijk.

Je leert bepaalde begrippen en gereedschappen kennen. Het omgaan  met machines vraagt ook kennis van veiligheid en de juiste werkhouding.