ESF 2014- 2020

 300_300_3_31841_0_Logo_esf_2014_2020.jpg

        

Sinds 1 oktober 2014 maakt De Sprong, tezamen met alle andere praktijkscholen van de Zeeuwse Stichting Maatwerk én de arbeidsmarktregio Zeeland (dat zijn alle samenwerkende gemeenten), gebruik van een subsidie die wordt verstrekt door "Europa", een zgn. ESF-subsidie.

Via deze subsidie zijn wij in staat extra tijd en energie te steken in arbeidstoeleiding en stagebegeleiding, waardoor de kans op het verkrijgen van (duurzame) arbeid voor onze leerlingen fors toeneemt.