Onderwijs

Ons onderwijs is is gebasseerd op de thema's; wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 

Lessentabel

In het praktijkonderwijs worden er naast de algemeen vormende vakken ook praktijkvakken aangeboden. Voor de uitwerking van de lessentabel verwijzen we u naar de schoolgids.

De leerling centraal

De school werkt met een ontwikkelingsplan (OPP) voor iedere leerling. 
In het OPP benoemt de leerling in overleg met zijn of haar mentor:

  •  wat hij/ zij wil leren
  •  waar de (beroeps)interesses liggen
  •  wat hij/ zij goed kan (competenties)
  •  wat hij/ zij nodig heeft (aan competenties) voor de gekozen richting/ vakken
  •  hoe hij/ zij dat wil bereiken
  •  welke successen (opbrengsten) hij/ zij al heeft behaald

Twee keer per schooljaar wordt het geprint en ondertekend door leerling, ouders en school.


Coachingsgesprek
De leerling leert in gesprek met de groepsleraar

zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering daarvan. 
Dit gesprek noemen we een coachingsgesprek. Leerling en leraar bepalen samen waar

deze gesprekken over gaan. Ze bespreken in ieder geval de gekozen of te kiezen leerweg,

hoe het met de leerling gaat en het contact met de leraren en andere leerlingen.

Natuurlijk kijken ze daarbij zowel vooruit als terug. Het gaat er om dat leerlingen leren

terugkijken op wat ze hebben gedaan en geleerd. En dat zij leren benoemen wat ze gaan doen

om zich verder te ontwikkelen. Uit dit coachingsgesprek volgen dan ook (nieuwe) leerdoelen en leerpunten. 


Portfolio
Tijdens het werken volgens het OPP verzamelt de leerling in zijn of haarportfolio bewijzen

voor behaalde vaardigheden. De portfolio kan bestaanuit diploma's, getuigschriften,

beoordelingen, stage beoordelingen, maar ook foto's van werkstukken.


Onderbouw

In de onderbouw, klas 1 en 2, krijgen de leerlingen alle vakken aangeboden. Vanaf klas 2 is de orientatie op de 5 sectoren van belang. De leerlingen maken door middel van praktijklessen, snuffelstages en excursies kennis met de verschillende sectoren. In klas 3 kiezen de leerlingen 3 sectoren. Daarbij lopen leerlingen 1 dag snuffelstage bij een bedrijf of instelling.


Bovenbouw

Vanaf klas 4 gaan leerlingen 2 dagen stage lopen en worden voorbereid op uitstroom naar werk of vervolgonderwijs.