Schoolkosten

De kosten die samenhangen met het lesprogramma, worden schoolkosten genoemd.

Bij de praktijklessen is het dragen van bedrijfskleding en eventueel -schoeisel verplicht. Dat heeft te maken met de veiligheid van de leerlingen en de bescherming van hun kleding. De school zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van overalls, schorten e.d. en zonodig van veiligheidsschoenen. Die kosten worden voor een deel bij de ouders in rekening gebracht (zeg maar gehuurd).
Voor het schoolkamp moet apart worden betaald. (Ook dit is een vrijwillige bijdrage, wel geldt deelname schoolkamp alleen bij betaling).

 

Voor de actuele school- en kampkosten verwijzen wij u naar onze schoolgids van het betreffende schooljaar.

 

Schoolkosten kunt u betalen via de bank en ook contant aan het begin van het schooljaar. Mocht het voor u een probleem zijn om in één keer te betalen dan kan er in overleg met de schooladministratie een betalingsregeling worden afgesproken. Bij de gemeente Terneuzen (tel. 0115 - 455000), gemeente Sluis (tel. 0800 - 6678287), gemeente Hulst (tel. 0114 - 389000) kan in sommige gevallen voor schoolkosten een beroep gedaan worden op ”bijzondere bijstand”. Dit kan in sommige gevallen ook bij Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen (tel. 06 - 57933717)

 

Bankrekeningnummer                           NL86 RABO 0392415305

                                                           Rabobank Terneuzen

                                                           T.n.v. schoolfonds “DE SPRONG”

Dit onder vermelding van                      “schoolkosten (schooljaar......... + naam leerling”