Tegemoetkoming schoolkosten

Leerlingen tot en met 17 jaar

De tegemoetkoming schoolkosten is opgenomen in het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar.
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst.
Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Leerlingen van 18 jaar en ouder
Als leerlingen 18 jaar worden vervalt het recht op kinderbijslag. Ongeveer drie maanden voor zijn/haar achttiende verjaardag moet de leerling zelf “Tegemoetkoming scholieren” aanvragen.
Deze formulieren zijn op de website van DUO te downloaden. De formulieren zijn ook via de administratie verkrijgbaar.
De tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage.

De basistoelage voor een thuiswonende scholier is € 106,20 per maand. Deze wordt aan de leerling zelf uitbetaald. (Woon je zelfstandig, dan krijg je € 247,59)
De aanvullende toelage  is een inkomensafhankelijke bijdrage van maximaal € 73,16.


 (Voorbeeld
: 18de verjaardag in januari è kinderbijslag t/m maart è VO18+ vanaf april).
(bedragen zijn nog onder voorbehoud, nog niet officieel vastgesteld voor 2014-2015)

overzicht tegemoetkomingen                                                 

 

 

tot 18 jaar

 

vanaf 18 jaar

aanvraag

Kindgebonden budget via www. Toeslagen. (inkomensafhankelijk)
Automatisch via Belastingdienst

door of namens de leerling
drie maanden vóór de 18de  verjaardag

bedrag

inkomensafhankelijk

minimaal €  106,20 per maand voor thuiswonenden –

(niet  inkomensafhankelijk)

 

 

(+ inkomensafhankelijk)  +/- € 73,16

andere inkomsten/
bijverdienen

voor  16 en 17 jarigen

tot € 1.240,--  netto per kwartaal om kinderbijslag niet in gevaar te brengen. In de zomervakantie (juni/juli/augustus) mag nog extra € 1.250,-- netto bijverdiend worden  *)

geen kinderbijslag meer

geen limiet aan bijverdiensten

school verlaten

Navragen bij de belastingdienst – kindgebonden budget.
(vaak werkt de belastingdienst achteraf – wijzigingen tijdig doorgeven is ons advies)

Geef de einddatum van je studie online of met een wijzigingsformulier scholier door (www.DUO.nl)

*)  alle inkomsten boven € 800,-- per kwartaal, verplicht melden aan Sociale Verzekeringsbank.     (www.svb.nl)
vragen
Voor uw vragen over tegemoetkoming schoolkosten kunt u zich richten tot de schooladministratie of tot het

www.duo.nl                                               
Servicekantoor  DUO

op  werkdagen van 10.00 – 17.00 uur

Stationsweg 1c

4811  AX  Breda

Tel 050-5997755
www.toeslagen.nl
(dit is de site van de belastingdienst).