Klas 1 en 2

Klas 1

Na de basisschool komt een leerling in klas 1 terecht. In de eerste schoolweek volgen zij een kennismakingsprogramma. De vakken Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij (cuma), informatiekunde, sociale competentie, Engels en verkeer worden gegeven. Bewegingsonderwijs wordt in de sporthal De Vliegende Vaart gegeven. Ook de praktijkvakken, techniek, koken en groen komen aan bod.

Regelmatig wordt er naar schoolweekjournaal gekeken, de PRO krant gelezen en een gastdocent uitgenodigd.
Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel handelingsplan. 
Excursies en schoolkamp staan op het programma.

Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders. 

Klas 2

De lessentabel van klas 1 en 2 heeft veel overeenkomsten. Extra wordt het vak economie gegeven.