klas 3

In klas 3 krijgen de leerlingen uitleg over verschillende beroepen, bezoeken bedrijven, en maken verslagen. Zo krijgen zij een brede kijk op het beroepsveld en hun mogelijkheden. Leerlingen die al stagevaardig zijn gaan al vanaf het begin van het schooljaar op 'snuffelstage'.


Aan het eind van het schooljaar kiezen leerlingen twee richtingen.

De keuze is uit:

  • techniek; hout, metaal of fietstechniek
  • zorg & welzijn/ schoonmaak
  • horeca
  • groen
  • detail/ logistiek/ magazijnbeheer


Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel handelingsplan.

In het voorjaar wordt de AMN toets afgenomen.

Excursies en schoolkamp staan op het programma.

Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.