klas 3

In klas 3 wordt er op donderdag een hele dag gewerkt aan sectororientatie. De leerlingen krijgen uitleg over verschillende beroepen, bezoeken bedrijven, en maken verslagen. Zo krijgen zij een brede kijk op het beroepsveld en hun mogelijkheden. Leerlingen die al stagevaardig zijn gaan al vanaf het begin van het schooljaar op 'snuffelstage'.


Aan het eind van het schooljaar kiezen leerlingen twee richtingen.

De keuze is uit:

  • techniek; hout, metaal of fietstechniek
  • zorg; horeca, schoonmaak of helpende in de zorg
  • groen; werken in een tuincentrum, bij een loonbedrijf of plantsoenen
  • economie; werken in de winkel, magazijn

De vakken Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij (cuma), informatiekunde, sociale competentie, Engels en verkeer worden gegeven. Bewegingsonderwijs wordt in de sporthal De Vliegende Vaart gegeven.

Regelmatig wordt er naar schoolweekjournaal gekeken, de PRO krant gelezen en een gastdocent uitgenodigd. 
Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel handelingsplan.

Excursies en schoolkamp staan op het programma.

Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.