klas 4

Vanuit een brede orientatie gaat de leerling twee dagen stage lopen om een idee te krijgen over werk.

De stagedocenten zoeken samen met de leerling een geschikte plek, die past bij één van de richtingen.

Ook heeft elke leerling een stageboekje die op de stagedagen door het bedrijf wordt ingevuld.

Voor klas 4 heeft de leerling gekozen voor twee richtingen. In die richting volgt de leerling een cursus  bij de praktijkles op school. Aan het eind van het schoojaar doet de leerling examen voor een getuigschrift of certificaat bij de betreffende richting.