klas 4

Vanuit een brede orientatie gaat de leerling twee dagen stage lopen om een idee te krijgen over werk.

In klas 4 wordt er op donderdag en vrijdag stage gelopen. De stagedocenten zoeken samen met de leerling een geschikte plek, die past bij één van de richtingen. Op maandagmorgen wordt de vorige week besproken met elke leerling tijdens stagebegeleiding op school. Ook heeft elke leerling een stageboekje die op de stagedagen door het bedrijf wordt ingevuld.

Voor klas 4 heeft de leerling gekozen voor twee richtingen. In die richting volgt de leerling een cursus  bij de praktijkles op school. Aan het eind van het schoojaar doet de leerling examen voor een getuigschrift of certificaat bij de betreffende richting. 

Bij techniek wordt de cursus machinale houtbewerking met praktijklessen rond hout en theorie over gereedschappen gegeven.

Bij zorg wordt de cursus werken in de keuken gegeven. Met praktijk over snijtechnieken, keukenmachines, koffie en theeverzorging, schoonmaak en onderhoud en wassen en strijken.

Bij groen wordt de cursus werken in het plantsoen gegeven.

Bij economie wordt de cursus werken in de winkel gegeven. De leerlingen helpen bij een supermarkt om de praktijk te leren. Bij de theorie op school leren zij over spiegelen, de kassa en labellen.

Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerling één richting in overleg met school en ouders. 

Theorie

De vakken Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij (cuma), informatiekunde en sociale competentie worden gegeven. Bewegingsonderwijs wordt in de sporthal De Vliegende Vaart gegeven.

Regelmatig wordt er naar schoolweekjournaal gekeken, de PRO krant gelezen en een gastdocent uitgenodigd. 
Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel ontwikkelingsplan.

Excursies en schoolkamp staan op het programma. 
Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.