klas 5-6

In klas 5 heeft de leerling voor één sector gekozen en wordt er op donderdag en vrijdag stage gelopen. De stagedocenten zoeken samen met de leerling een geschikte plek, die past bij hun gekozen richting. Op maandagmorgen wordt de vorige week besproken met elke leerling tijdens stagebegeleiding op school. Ook heeft elke leerling een stageboekje die op de stagedagen door het bedrijf wordt ingevuld. 


Voor klas 5 heeft de leerling gekozen voor één richting. In die richting volgt de leerling een cursus de bij de praktijkles op school. Aan het eind van het schoojaar doet de leerling examen voor een getuigschrift of certificaat bij de betreffende richting. 

Bij techniek kan er les gevolgd worden in metaal (lassen), hout en fietstechniek

Bij zorg wordt de cursus werken in de schoonmaak gegeven. Er is aandacht voor professioneel schoonmaken. Wissen, moppen, toilet schoonmaken staan op het programma. Ook de horeca heeft een vervolg programma.

Bij groen wordt een vervolg gegeven op de cursus werken in het plantsoen. 

Bij economie wordt de cursus magazijnmedewerker gegeven.

De heftruckcursus is te volgen voor een aantal leerlingen die in hun stage met de heftruck te maken hebben.

VCA

De cursus basisveiligheid is voor een groot aantal leerlingen van belang. Voor hun werk zullen zij dit certificaat nodig hebben. De cursus wordt op school aangeboden. Aan het eind van het schooljaar kan er examen gedaan worden.

Theorie

De vakken Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij (cuma) en sociale competentie worden gegeven. Bewegingsonderwijs wordt in de sporthal De Vliegende Vaart gegeven.

Regelmatig wordt er naar schoolweekjournaal gekeken, de PRO krant gelezen en een gastdocent uitgenodigd. 
Toetsen en testen maken onderdeel uit van het schooljaar om te komen tot een individueel ontwikkelingsplan.

Werk

Ook kan er met een contract bij een werkgever één dag in de week onderwijs op onze school gevolgd worden.

Excursies en schoolkamp staan op het programma. 

Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.