klas 5-6

In klas 5 heeft de leerling voor één sector gekozen. De stagedocenten zoeken samen met de leerling een geschikte plek, die past bij hun gekozen richting. Ook heeft elke leerling een stageboekje die op de stagedagen door het bedrijf wordt ingevuld. 


Voor klas 5 heeft de leerling gekozen voor één richting. In die richting volgt de leerling een cursus de bij de praktijkles op school. Aan het eind van het schoojaar doet de leerling examen voor een getuigschrift of certificaat bij de betreffende richting.