Zorgteam

De Sprong weet dat we als school een belangrijke plaats innemen in het leven van de jongeren. Behalve onderwijskundige taken hebben we ook een signalerende functie ten aanzien van problemen of probleemgedrag bij onze leerlingen.  

Om onze leerlingen en hun ouders/verzorgers verder te kunnen helpen, is binnen onze school een zorgteam aanwezig. We begeleiden leerlingen op school en zijn behulpzaam met tips bij moeilijke opvoedingssituaties of helpen met een verwijzing naar andere hulpverleningsinstantiesWe werken met een vast stappenplan, dit kunt u vinden op onze website www.praktijkschooldesprong.nl, onder het kopje onze school. 

Via het telefoonnummer van de school (0115-6172 87) kunt u contact opnemen met het zorgteam. 

Het zorgteam bestaat uit de directie, de gedragsdeskundige en twee docenten. Dit team komt elke week bij elkaar. Ze bespreken leerlingen die door de leerkracht of hun ouders gemeld worden en die extra ondersteuning nodig hebben. Als het nodig is zal ook de GGD-jeugdarts of de leerplichtambtenaar deelnemen.  

Vijf keer per jaar hebben we een ZAT-overleg. (Zorg Advies Team) In het ZAT kunnen andere instanties deelnemen zoals; mensen van Intervence, de leerplichtambtenaar, Emergis, Aan-Z of de politie.