Over ons


De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Doordat de leerlingen moeite hebben met leren, kunnen zij niet toegelaten worden in het VMBO. Zij komen via indicatie bij het praktijkonderwijs.


Het doel van praktijkonderwijs op De Sprong is dat leerlingen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkvakken, theorielessen en stages. Het uiteindelijke doel is dat de leerling de school verlaat met een arbeidscontract.


De school vindt het zeer belangrijk een veilige omgeving te zijn voor leerlingen en leraren. In een sfeer van rust en vertrouwen wordt er met elkaar samengewerkt en de leerlngen weten dat er naar ze geluisterd wordt. Ook kun je er met je problemen terecht. Wanneer leerkrachten, ouders en leerlingen goed samenwerken lukt dat zeker.