Klachtenregeling

Respont heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft graag tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. Wanneer u onverhoopt een klacht heeft, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat waarover de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school of dienst. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van de betreffende school. Wanneer u er met de directie van de school niet uitkomt, kan de school u doorverwijzen naar het bestuur van Respont. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Respont kent ook een formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage. Klik hier om de klachtenregeling te downloaden. 

 

Op elke school zijn er contactpersonen, waar u met uw klachten terecht kunt. Op onze school is dat :

dhr. M. Harte, mharte@praktijkschooldesprong.nl. De contactpersonen kunt u benaderen voor informatie over de klachtenregeling en voor advies over wie u met uw klacht het best kunt benaderen. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld één van de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen van Respont.  U kunt de vertrouwenspersonen eventueel ook zelf benaderen. De vertrouwenspersonen kunnen fungeren als klankbord, geven advies of bemiddelen, maar kunnen u ook begeleiden bij het eventueel indienen van een officiële klacht. Stichting Respont heeft geen eigen klachtencommissie, maar is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie KBO. De gegevens van de contactpersonen op de scholen vindt u in de schoolgids van de school.

 

Voor een aantal zaken kunt u ook terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).


De vertrouwenspersonen van Respont:

  • mevr. K. Keukelaar
    telefoon 06-25065800, e-mail: k.keukelaar@gmail.com
  • dhr. G.L. Meij
    telefoon 0115-611122, e-mail: glmeij@hetnet.nl

De externe klachtencommissie:

Klachtencommissie KBO, Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag. Tel. 070-3925508